Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje strafprocesrecht 2019 (NIEUW)Dit zakboekje is een echte handleiding die het mogelijk maakt om de soms complexe regels van het strafprocesrecht efficiënt in de praktijk te gebruiken. Geschikt voor zowel politiemensen als advocaten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Zakboekje politiestatuut 2019Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Verkeersvademecum 2019Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Proefbank voor Vuurwapens staat voor grondige hervorming (wetsontwerp)

Nieuws - 15/06/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De Kamer buigt zich momenteel over een wetsontwerp dat zowel de structuur als de werking van de Proefbank voor Vuurwapens wijzigt. De huidige regelgeving is immers verouderd, onvoldoende transparant en onduidelijk. De wet van 24 mei 1888 wordt via het wetsontwerp volledig vervangen.

Belangrijkste nieuwigheid is allicht de volledig nieuwe structuur. De proefbank zal de vorm aannemen van een autonome instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid. De wet van 16 maart 1964 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut zal van toepassing zijn, meer concreet de bepalingen die gelden voor instellingen van openbaar nut van categorie C. Zoals de vereisten op het gebied van financiële transparantie.
Interne structuur en werking
Ook de interne structuur en werking wordt omgegooid. De proefbank krijgt 2 onafhankelijke leidinggevende organen: een raad van bestuur en een directeur. De raad van bestuur zal worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de economische belanghebbende sectoren (bv. wapenfabrikanten), onafhankelijke bestuurders en vertegenwoordigers van de ministers van Economie en Justitie. De burgemeester van Luik zal niet langer van ambtshalve lid en voorzitter zijn. De onafhankelijke directeur zal instaan voor de dagelijkse leiding van de proefbank en zal door de Koning worden benoemd (niet meer op basis van een lijst opgesteld door de wapenfabrikanten). De directeur zal de raad van bestuur mogen bijwonen, maar heeft er geen stemrecht.
Keuren en certificeren
De opdrachten van de proefbank blijven grotendeels dezelfde als nu. Maar de omschrijving in de wet wordt aangepast. Zo zal het in de toekomst om ‘keuren en certificeren’ gaan waar nu nog wordt gesproken over ‘beproeven en stempelen’. Hier en daar worden verduidelijkingen aangebracht. Wat betreft het toezicht op vuurwapens, onderdelen van vuurwapens en alarmwapens wordt benadrukt dat het toezicht en het opsporen taken van de politiediensten zijn en blijven. De rol van de proefbank is dus voornamelijk ondersteunend. Het wetsontwerp eist ook uitdrukkelijk dat de contacten met klanten steeds in het Nederlands en in het Frans moeten kunnen plaatsvinden, zowel de rechtstreekse contacten als de procedures en teksten die voor de klanten bestemd zijn.
Extra vestigingen mogelijk 
Tot slot zijn er ook aanpassingen wat betreft de ligging van de Proefbank. Hoewel er geen intentie is om Luik te verlaten voorziet het wetsontwerp wel de mogelijkheid om ook op andere plaatsen ‘antennes’ op te richten. De ligging moet zich dus niet langer tot 1 centrale plaats beperken, er kunnen ook bepaalde vestigingen elders in België worden opgericht. Een maatregel die de toegankelijkheid moet vergroten.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens, Parl. St. Kamer 2018, nr. 54K3111/001.