Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Federale dotatie voor diverse projecten politiezones iets lager dan in 2017

Nieuws - 13/04/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De lokale politiezones kunnen ook dit jaar rekenen op ruim 8 miljoen euro aan federale middelen voor ‘diverse projecten’. De zogenaamde ‘dotatie om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren’ bedraagt meer concreet 8.247.289,17 euro. Iets minder dan in 2017 toen het nog om 8.387.288,87 euro ging.
Het is nog maar het tweede jaar dat de dotatie onder deze noemer wordt uitgekeerd. Tot en met 2016 werd de ‘dotatie om het aanwervingsbeleid te stimuleren’ uitgekeerd. Met, zoals duidelijk blijkt uit de naam, minder gebruiksmogelijkheden. De heroriëntering van de dotatie zorgt voor een ruimer opzet en bredere inzet: de zones kunnen het geld onder meer gebruiken om de kosten te dekken voor de aanwerving van personeel, de aankoop van ANPR-camera’s, een fusie, of extra uitgaven verbonden aan een nieuwe penitentiaire instelling of gesloten centrum voor minderjarigen op het grondgebied van de zone.

Het KB van 29 maart 2018 met de verdeling van de dotatie tussen de zones treedt in werking op 21 april. De verdeling van de dotatie is opgenomen in bijlage I bij het KB. De bedragen zullen in één enkele keer worden uitbetaald.

Bron:  Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2018 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren, BS 11 april 2018.

Extra informatie: Koninklijk besluit van 25 december 2017 houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2017 om bepaalde initiatieven in politiezones te stimuleren, BS 24 januari 2018.