Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Legitimatiekaart voor BIPT-inspecteurs die toezien op beveiliging vitale onderdelen elektronische communicatie

Nieuws - 16/04/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


De inspecteurs van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie die toezien op de beveiliging van de vitale onderdelen in de elektronische communicatiesector hebben een eigen unieke legitimatiekaart. Begin december 2017 kreeg de kaart zijn definitieve vorm in een KB. Dat besluit is echter nu pas, op 6 april 2018, in het Staatsblad verschenen. Het treedt in werking op 16 april, 10 dagen na publicatie.
Standaardformaat
De kaart heeft standaardafmetingen (85,60 mm x 53,98 mm) en is opgemaakt conform de internationale standaard voor identificatiebadges ISO 7810. De voorzijde van de kaart is bedekt met een plastieken laagje met het BIPT-logo.
Er is ook een Frans en een Duits model.
EPCIP-wet
De kaart is vereist op basis van de EPCIP-wet van 1 juli 2011; de nationale regelgeving voor de beveiliging van onze ‘kritieke infrastructuur’ of ‘de systemen die van essentieel belang zijn voor de werking van onze maatschappij, gezondheid, veiligheid, economische welvaart of maatschappelijk welzijn. Intussen zijn de bepalingen voor de communicatiesector ongeveer 3 jaar in voege. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie ziet er op toe dat de exploitanten hun wettelijke verplichtingen nakomen (beveiligingsplan, veiligheidstests, enz.).
De inspecteurs kunnen zich onder meer, zonder voorafgaande verwittiging, op louter vertoon van hun legitimatiekaart, toegang verschaffen tot alle plaatsen van de kritieke infrastructuur die aan hun toezicht onderworpen zijn (bewoonde lokalen zijn slechts toegankelijk na voorafgaande machtiging van een rechter van de politierechtbank). Ze kunnen ter plaatse kennis nemen van het beveiligingsplan (BPE) en alle andere documenten en informatiebronnen die nodig zijn om hun opdracht uit te voeren en ze kunnen onderzoeken, controles en verhoren uitvoeren en inlichtingen vragen.

Bron:  Koninklijk besluit van 3 december 2017 houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, paragraaf 3, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector elektronische communicatie, BS 6 april 2018.

Extra informatie:
Koninklijk besluit van 14 juni 2017 houdende aanwijzing van de inspectiedienst voor de elektronische-communicatiesector, ingevoerd krachtens de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, BS 21 juni 2017.
Koninklijk besluit van 27 mei 2014 tot uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, BS 11 augustus 2014.