Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Uitrol kerntakenwerven politie: Jambon geeft stand van zaken

Nieuws - 13/03/2018
-
Auteur 
Tom Depla


Door politietaken af te bouwen, stop te zetten of te outsourcen zijn er bij de politiediensten voorlopig 98 voltijdsequivalenten (VTE) vrijgekomen die zich voortaan op kerntaken kunnen richten. Na de volledige uitrol van de nieuwe Directie van de beveiliging (DAB) komen er nog 473 politiemensen bij. Voor de andere kerntakenwerven kan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon op dit moment nog geen precieze cijfers geven omdat ze nog volop in uitrol zijn.

Conform het regeerakkoord werkte Jambon een ‘Kerntakenplan Politie’ uit. In december 2015 gaf het federale kernkabinet zijn fiat voor de opstart van 20 werven. “De bedoeling is niet enkel om capaciteit en andere middelen te besparen, maar vooral om het de lokale en federale politie mogelijk te maken zich te focussen op de beveiliging en bescherming van de bevolking en een beter antwoord te kunnen bieden op de terreurdreiging”, aldus de minister. Hij stipt ook aan dat de projecten heel divers van aard zijn, de ene strategischer dan de andere, de ene complexer dan de andere. Voor sommige projecten zijn wetswijzigingen nodig, voor andere niet.

Afgeronde projecten: 98 VTE

Volgens Jambon werden zijn een reeks projecten waarvoor geen wetswijzigingen nodig waren, al afgerond. Zij hebben gezorgd voor de vrijmaking van 98 VTE personeelscapaciteit, die geheroriënteerd kunnen worden naar de kerntaken van de politie:
- de afbouw van de ondersteuning 'politie te paard' tot twee operationele pelotons (55 VTE minder);
- het stopzetten van de integrale registratie en uitschrijven van taps en videoverhoor (8 VTE);
- het stopzetten van de verkeersopleiding en verkeerscirculatieparken door de federale politie (25 VTE werden geheroriënteerd naar de wegpolitie);
- het outsourcen van de verkeersregeling van de luchthaven aan de uitbater van de luchthaven (10 VTE).

Nieuwe directie DAB: 473 VTE

Eén van de grootste projecten qua complexiteit, omvang en impact is de oprichting van de nieuwe Directie van de beveiliging (DAB). Deze werd de voorbije maanden intensief voorbereid en zit in volle opstartfase. Intussen is ook de wet voor de oprichting van een nieuwe Directie Beveiliging op 27 november 2017 in het Belgisch Stadsblad gepubliceerd. “De uitwerking van de negen uitvoeringsbesluiten is nu ook aan de gang. Parallel is de federale politie gestart met de nodige interne voorbereidingen, zoals rekruteringsinitiatieven en infosessies, en de eerste lichting beveiligingsagenten start in maart 2018 de basisopleiding”, aldus Jambon. “Wanneer de DAB volledig uitgerold is, zal dit een heroriëntatie van de capaciteit van 350 lokale en 123 federale politiemensen opleveren.” 

Kerntakenwerven in roll-out

De andere kerntakenwerven zitten nog in de roll-outfase. Daardoor is het volgens de minister moeilijk om precieze en definitieve cijfers of datums te geven. De voornaamste dossiers waarvoor de regelgeving gewijzigd moet worden, zijn:
- het herbekijken van de tarieven voor de begeleiding van de waardentransporten. Jambon: “Een ontwerp van ministerieel besluit ter zake bevindt zich in de fase van de administratieve en budgettaire controle en zal op zeer korte termijn worden afgewerkt”;
- het optimaliseren van de private bewaking. “De grootste reglementaire aanpassing, namelijk de nieuwe wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd reeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2017. Een aantal uitvoeringsbesluiten van deze wet zijn ook reeds gepubliceerd, andere in opmaak. In afwachting blijven de bestaande uitvoeringsbesluiten van toepassing”;
- het uitbreiden van de categorieën van personen die gemachtigd zijn tot het in realtime bekijken van bewakingscamerabeelden. Private bewakingsagenten zullen in realtime politiecamera's op de openbare weg kunnen bekijken, onder het toezicht van de politie, dankzij de wijziging van de camerawet, die op 8 maart werd goedgekeurd door de plenaire in de Kamer, in combinatie met de nieuwe wet private veiligheid;
- het optimaliseren van de bijstand aan gerechtsdeurwaarders en notarissen;
- het optimaliseren van de inzet van honden als ondersteuningsmiddel;
- het stopzetten van de opdracht ‘Betekenen van opvorderingsbevelen bij stakingen’.

In zijn beleidsnota 2018 somt Jambon nog enkele andere projecten op die in 2018 afgerond zullen worden:
- de studie met betrekking tot de uitbesteding van de human resources;
- de studie met betrekking tot de uitbesteding van de logistiek;
- de reorganisatie van de interne postbedeling.

Bron:
- Vraag nr. 2906 van Koenraad Degroote aan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, over ‘Resultaten kerntaken politie’, Bulletin nr. 145
Nieuwe prioriteiten voor politie in beleidsnota 2018 van Jambon, nieuwsbericht van 7 november 2017

Extra informatie:
Nieuwe wet private en bijzondere veiligheid vanaf 10 november van kracht, nieuwsbericht van 9 november 2017