Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje Politiestatuut 2018Het Zakboekje Politiestatuut 2018 bundelt alle informatie over het personeelsstatuut bij de politie. In de editie 2018 zijn er wijzigingen verwerkt over o.a. de hoedanigheid van OGP/HPK, cumulatie, toegang tot de basisopleiding, de wedde, verloven en afwezigheden, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Verkeersvademecum 2018In editie 2018 van het Verkeersvademecum zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2017. Er zijn onder andere wijzigingen in de onderdelen onmiddellijke inning en consignatie, afmetingen voertuigen en slepen, verzekering BA motorrijtuigen, technische eisen voor brom- en motorfietsen, en begeleidersattest voor begeleider voorlopig rijbewijs B. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen vindt u in de toelichting op onze webshop, waar u het boek ook meteen kunt bestellen.

Interventiezakboekje 2018Het Interventiezakboekje bevat 68 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Stagiairs bij brandweer krijgen groene band op helm om beter op te vallen

Nieuws - 13/03/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Stagiairs in de graden van brandweerman, sergeant en kapitein krijgen een groene band op hun helm zodat ze beter opvallen. Nu wordt alleen de graad van de betrokkene vermeld en dat zorgt vaak voor verwarring over wat de stagiairs precies mogen en kunnen tijdens interventies. De hulpverleningszones krijgen tot 26 februari 2019 de tijd om de markeringen op de helmen aan te passen.
Door een duidelijke kleur aan te brengen op de helm wordt het voor alle intervenanten op het terrein duidelijk dat het om een stagiair gaat. En dat die stagiair alleen kan deelnemen of leiding geven aan operaties voor zover zijn praktische en theoretische vorming dat toelaat.
De groene band is 10 tot 15 mm breed en loopt in het midden van de helm, op de kam, vanaf de frontplaat aan de voorkant van de helmschaal tot aan de achterkant, tot op 10 mm van de aanduiding van de functie van zonecommandant.
De hulpverleningszones krijgen een jaar de tijd om de markeringen op de helmen aan te passen. Tegen 26 februari 2019 moeten alle zones dus in orde zijn.
 
Bron: Omzendbrief van 26 februari 2018 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen, BS 7 maart 2018.