Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Stagiairs bij brandweer krijgen groene band op helm om beter op te vallen

Nieuws - 13/03/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Stagiairs in de graden van brandweerman, sergeant en kapitein krijgen een groene band op hun helm zodat ze beter opvallen. Nu wordt alleen de graad van de betrokkene vermeld en dat zorgt vaak voor verwarring over wat de stagiairs precies mogen en kunnen tijdens interventies. De hulpverleningszones krijgen tot 26 februari 2019 de tijd om de markeringen op de helmen aan te passen.
Door een duidelijke kleur aan te brengen op de helm wordt het voor alle intervenanten op het terrein duidelijk dat het om een stagiair gaat. En dat die stagiair alleen kan deelnemen of leiding geven aan operaties voor zover zijn praktische en theoretische vorming dat toelaat.
De groene band is 10 tot 15 mm breed en loopt in het midden van de helm, op de kam, vanaf de frontplaat aan de voorkant van de helmschaal tot aan de achterkant, tot op 10 mm van de aanduiding van de functie van zonecommandant.
De hulpverleningszones krijgen een jaar de tijd om de markeringen op de helmen aan te passen. Tegen 26 februari 2019 moeten alle zones dus in orde zijn.
 
Bron: Omzendbrief van 26 februari 2018 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen, BS 7 maart 2018.