Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018 (NIEUW)Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Thuisslachtingen voortaan verboden in Brussels gewest

Nieuws - 09/03/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 4 maart 2018 is het in het Brussels gewest verboden om thuis schapen, geiten, gekweekt wild of varkens te slachten. ‘Particulieren hebben doorgaans niet de vereiste kennis en ervaring om dit volgens de regels te doen en beschikken ook niet over de uitrusting die een slachthuis heeft’, zo staat te lezen in de Memorie van toelichting. Overtreders riskeren een boete van 52 tot 2.000 euro.
Concreet stelt de Dierenwelzijnswet voortaan het volgende: ‘het doden en slachten van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild voor particulier huishoudelijk verbruik door de eigenaar ervan of door een persoon onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de eigenaar buiten een slachthuis of en erkende inrichting is verboden’. Met daarbij uitdrukkelijk de vermelding dat het begrip ‘gekweekt wild’ geen betrekking heeft op hazen, konijnen, pluimvee en wilde vogels. Het gaat wel om andere vormen van gekweekt wild met inbegrip van gekweekte loopvogels (zoals struisvogels, nandoes, emoes, casuarissen, enz.) en gekweekte landzoogdieren andere dan als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (runderen, buffels bizons, éénhoevigen).
Voortaan zijn dus in principe alleen nog slachtingen toegestaan in erkende slachthuizen of inrichtingen die erkend zijn door de Brusselse minister bevoegd voor Dierenwelzijn. Al kan er ook geslacht worden binnen de muren van een kwekerij. Tenminste als er een beroep wordt gedaan op een mobiele voorziening die de normen voor gezondheid en dierenwelzijn in acht neemt.

Bron:  Ordonnantie van 25 januari 2018 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 22 februari 2018.