Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje Politiestatuut 2018Het Zakboekje Politiestatuut 2018 bundelt alle informatie over het personeelsstatuut bij de politie. In de editie 2018 zijn er wijzigingen verwerkt over o.a. de hoedanigheid van OGP/HPK, cumulatie, toegang tot de basisopleiding, de wedde, verloven en afwezigheden, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Verkeersvademecum 2018In editie 2018 van het Verkeersvademecum zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2017. Er zijn onder andere wijzigingen in de onderdelen onmiddellijke inning en consignatie, afmetingen voertuigen en slepen, verzekering BA motorrijtuigen, technische eisen voor brom- en motorfietsen, en begeleidersattest voor begeleider voorlopig rijbewijs B. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen vindt u in de toelichting op onze webshop, waar u het boek ook meteen kunt bestellen.

Interventiezakboekje 2018Het Interventiezakboekje bevat 68 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Thuisslachtingen voortaan verboden in Brussels gewest

Nieuws - 09/03/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Sinds 4 maart 2018 is het in het Brussels gewest verboden om thuis schapen, geiten, gekweekt wild of varkens te slachten. ‘Particulieren hebben doorgaans niet de vereiste kennis en ervaring om dit volgens de regels te doen en beschikken ook niet over de uitrusting die een slachthuis heeft’, zo staat te lezen in de Memorie van toelichting. Overtreders riskeren een boete van 52 tot 2.000 euro.
Concreet stelt de Dierenwelzijnswet voortaan het volgende: ‘het doden en slachten van schapen, geiten, varkens en gekweekt wild voor particulier huishoudelijk verbruik door de eigenaar ervan of door een persoon onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de eigenaar buiten een slachthuis of en erkende inrichting is verboden’. Met daarbij uitdrukkelijk de vermelding dat het begrip ‘gekweekt wild’ geen betrekking heeft op hazen, konijnen, pluimvee en wilde vogels. Het gaat wel om andere vormen van gekweekt wild met inbegrip van gekweekte loopvogels (zoals struisvogels, nandoes, emoes, casuarissen, enz.) en gekweekte landzoogdieren andere dan als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren (runderen, buffels bizons, éénhoevigen).
Voortaan zijn dus in principe alleen nog slachtingen toegestaan in erkende slachthuizen of inrichtingen die erkend zijn door de Brusselse minister bevoegd voor Dierenwelzijn. Al kan er ook geslacht worden binnen de muren van een kwekerij. Tenminste als er een beroep wordt gedaan op een mobiele voorziening die de normen voor gezondheid en dierenwelzijn in acht neemt.

Bron:  Ordonnantie van 25 januari 2018 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, BS 22 februari 2018.