Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verkeersvademecum 2019 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje politiestatuut 2019 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Contraventionalisering in rechtstreekse dagvaarding OM: politierechtbank kan bevoegdheid opnieuw afwijzen (Potpourri II deels vernietigd)

Nieuws - 09/02/2018
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Wanneer er geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, kan het openbaar ministerie – als het vindt dat wegens verzachtende omstandigheden een politiestraf volstaat – de beklaagde rechtstreeks voor de politierechtbank dagvaarden of oproepen. De politierechtbank kan sedert de Potpourri II-wet van 5 februari 2016 bij een dergelijke contraventionalisering haar bevoegdheid niet meer afwijzen. Het Grondwettelijk Hof vernietigt nu deze onmogelijkheid, waardoor de politierechtbank haar bevoegdheid wel weer kan afwijzen.
Het openbaar ministerie kan sinds de Potpourri II-wet louter op grond van het criterium verzachtende omstandigheden een wanbedrijf onttrekken aan de correctionele rechtbank en voor de politierechtbank het brengen, zonder dat een onderzoeksgerecht of een vonnisgerecht daarop controle kan uitoefenen. Volgens het Grondwettelijk Hof is deze regel strijdig met artikel 13 GW. Aangezien het OM bovendien één van de partijen in het strafgeding is, is die mogelijkheid evenmin verenigbaar met het recht op wapengelijkheid.
Bovendien sluit die regel het rechterlijk toezicht door de vonnisrechter op de contraventionalisering bij rechtstreekse dagvaarding door het OM uit, terwijl de correctionalisering bij rechtstreekse dagvaarding door het OM wél aan het rechterlijk toezicht van de vonnisrechter onderworpen is. De correctionele rechter kan immers wel nog steeds zijn bevoegdheid afwijzen. En dat verschil is strijdig met de artikelen 10 en 11 GW.
Het Grondwettelijk Hof vernietigt dan ook artikel 123 van de Potpourri II-wet (wijziging artikel 5 Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden). De gevolgen van de vernietigde bepaling bijven wel gehandhaafd voor de beslissingen die genomen zijn vóór 12 januari 2018, dag van bekendmaking van het arrest in het Staatsblad.

Bron:  Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017, BS 12 januari 2018

Extra informatie: Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (art. 5)