Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Zakboekje Politiestatuut 2018Het Zakboekje Politiestatuut 2018 bundelt alle informatie over het personeelsstatuut bij de politie. In de editie 2018 zijn er wijzigingen verwerkt over o.a. de hoedanigheid van OGP/HPK, cumulatie, toegang tot de basisopleiding, de wedde, verloven en afwezigheden, arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Verkeersvademecum 2018In editie 2018 van het Verkeersvademecum zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2017. Er zijn onder andere wijzigingen in de onderdelen onmiddellijke inning en consignatie, afmetingen voertuigen en slepen, verzekering BA motorrijtuigen, technische eisen voor brom- en motorfietsen, en begeleidersattest voor begeleider voorlopig rijbewijs B. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen vindt u in de toelichting op onze webshop, waar u het boek ook meteen kunt bestellen.

Interventiezakboekje 2018Het Interventiezakboekje bevat 68 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Contraventionalisering in rechtstreekse dagvaarding OM: politierechtbank kan bevoegdheid opnieuw afwijzen (Potpourri II deels vernietigd)

Nieuws - 09/02/2018
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Wanneer er geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, kan het openbaar ministerie – als het vindt dat wegens verzachtende omstandigheden een politiestraf volstaat – de beklaagde rechtstreeks voor de politierechtbank dagvaarden of oproepen. De politierechtbank kan sedert de Potpourri II-wet van 5 februari 2016 bij een dergelijke contraventionalisering haar bevoegdheid niet meer afwijzen. Het Grondwettelijk Hof vernietigt nu deze onmogelijkheid, waardoor de politierechtbank haar bevoegdheid wel weer kan afwijzen.
Het openbaar ministerie kan sinds de Potpourri II-wet louter op grond van het criterium verzachtende omstandigheden een wanbedrijf onttrekken aan de correctionele rechtbank en voor de politierechtbank het brengen, zonder dat een onderzoeksgerecht of een vonnisgerecht daarop controle kan uitoefenen. Volgens het Grondwettelijk Hof is deze regel strijdig met artikel 13 GW. Aangezien het OM bovendien één van de partijen in het strafgeding is, is die mogelijkheid evenmin verenigbaar met het recht op wapengelijkheid.
Bovendien sluit die regel het rechterlijk toezicht door de vonnisrechter op de contraventionalisering bij rechtstreekse dagvaarding door het OM uit, terwijl de correctionalisering bij rechtstreekse dagvaarding door het OM wél aan het rechterlijk toezicht van de vonnisrechter onderworpen is. De correctionele rechter kan immers wel nog steeds zijn bevoegdheid afwijzen. En dat verschil is strijdig met de artikelen 10 en 11 GW.
Het Grondwettelijk Hof vernietigt dan ook artikel 123 van de Potpourri II-wet (wijziging artikel 5 Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden). De gevolgen van de vernietigde bepaling bijven wel gehandhaafd voor de beslissingen die genomen zijn vóór 12 januari 2018, dag van bekendmaking van het arrest in het Staatsblad.

Bron:  Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017, BS 12 januari 2018

Extra informatie: Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (art. 5)