Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Wetboek wegverkeer en wegvervoer 2018Het 'Wetboek wegverkeer en wegvervoer' is de nieuwe naam van het 'Basiswetboek wegverkeer voor de politie'. Het bevat alle belangrijke verkeersgerelateerde wetteksten die van toepassing zijn in Vlaanderen. Daardoor is het boek een onmisbaar werkinstrument voor de politie en is het ook een handig hulpmiddel voor iedereen die geregeld met de verkeerswetgeving in aanraking komt. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018Het Zakboekje Handhaving Ruimtelijke Ordening 2018 is volledig afgestemd op de nieuwe regels van het Decreet Handhaving Omgevingsvergunning en het Handhavingsbesluit Ruimtelijke Ordening, die op 1 maart 2018 in werking zijn getreden. Met het nieuwe decreet wordt de handhaving helemaal omgegooid. Daarom werd ook het zakboekje volledig herwerkt en kreeg het een nieuwe structuur. Het is nu meer dan ooit een juridische en praktische handleiding bij de handhavingsinstrumenten. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje strafrecht 2018De nieuwe editie van Zakboekje strafrecht werd aangepast aan alle wetswijzigingen die tot en met 15 maart 2018 gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad. Er zijn onder andere wijzigingen i.v.m. mensenhandel, woonstschennis, voorbereiding van een terroristisch misdrijf, onderschepping van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, gedwongen huwelijk, het binnendringen in havengebieden en interne hacking. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Contraventionalisering in rechtstreekse dagvaarding OM: politierechtbank kan bevoegdheid opnieuw afwijzen (Potpourri II deels vernietigd)

Nieuws - 09/02/2018
-
Auteur 
Ilse Vogelaere


Wanneer er geen gerechtelijk onderzoek is gevorderd, kan het openbaar ministerie – als het vindt dat wegens verzachtende omstandigheden een politiestraf volstaat – de beklaagde rechtstreeks voor de politierechtbank dagvaarden of oproepen. De politierechtbank kan sedert de Potpourri II-wet van 5 februari 2016 bij een dergelijke contraventionalisering haar bevoegdheid niet meer afwijzen. Het Grondwettelijk Hof vernietigt nu deze onmogelijkheid, waardoor de politierechtbank haar bevoegdheid wel weer kan afwijzen.
Het openbaar ministerie kan sinds de Potpourri II-wet louter op grond van het criterium verzachtende omstandigheden een wanbedrijf onttrekken aan de correctionele rechtbank en voor de politierechtbank het brengen, zonder dat een onderzoeksgerecht of een vonnisgerecht daarop controle kan uitoefenen. Volgens het Grondwettelijk Hof is deze regel strijdig met artikel 13 GW. Aangezien het OM bovendien één van de partijen in het strafgeding is, is die mogelijkheid evenmin verenigbaar met het recht op wapengelijkheid.
Bovendien sluit die regel het rechterlijk toezicht door de vonnisrechter op de contraventionalisering bij rechtstreekse dagvaarding door het OM uit, terwijl de correctionalisering bij rechtstreekse dagvaarding door het OM wél aan het rechterlijk toezicht van de vonnisrechter onderworpen is. De correctionele rechter kan immers wel nog steeds zijn bevoegdheid afwijzen. En dat verschil is strijdig met de artikelen 10 en 11 GW.
Het Grondwettelijk Hof vernietigt dan ook artikel 123 van de Potpourri II-wet (wijziging artikel 5 Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden). De gevolgen van de vernietigde bepaling bijven wel gehandhaafd voor de beslissingen die genomen zijn vóór 12 januari 2018, dag van bekendmaking van het arrest in het Staatsblad.

Bron:  Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017, BS 12 januari 2018

Extra informatie: Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (art. 5)