Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Tot 20% korting op onze politiepublicaties

Wolters Kluwer heeft een uitgebreid gamma aan zakboekjes over politiethema's: o.a. verkeer, interventie, politiestatuut, strafrecht en milieuhandhaving. Bekijk nu het volledige aanbod in onze webshop en krijg tot 20% korting bij de aankoop van meerdere exemplaren voor uw korps of dienst.

Verkeersvademecum 2019 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje politiestatuut 2019 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Brussels pictogram waarschuwt voor stevige decibels in publiek toegankelijke inrichtingen

Nieuws - 08/02/2018
-
Auteur 
Carine Govaert


Vanaf 21 februari moeten alle Brusselse toonzalen, winkels, cafés, theaters en andere voor het publiek toegankelijke inrichtingen waar elektronisch versterkte muziek te horen is, een ‘Happy ears’-pictogram aan de ingang kleven. Het pictogram maakt de bezoeker attent op mogelijke gehoorschade. Er moet ook een waarschuwing staan op de affiches en tickets van allerlei evenementen.
Het Brussels gewest kondigde begin 2017 geluidsnormen af voor alle voor de publiek toegankelijke inrichtingen. Dat zijn alle permanente of tijdelijke plaatsen – en de bijgebouwen ervan – die voor publiek toegankelijk zijn. Zelfs indien die plaatsen alleen maar toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën van personen of ze alleen maar toegankelijk zijn na betaling.
Het besluit somt zelf een aantal voorbeelden op van publiek toegankelijke plaatsen: evenementenhallen, bioscoopcomplexen, theaters, operahuizen, muziekhallen, feestzalen, discotheken, danszalen, concertzalen, festivals, tenten, privéclubs, winkels, restaurants, bars, cafés, sportzalen, en zelfs inrichtingen in openlucht.
De toegelaten geluidssterkte in elk van die etablissementen wordt aangegeven met eenzelfde pictogram. Het is 14 cm groot en 14 cm breed, maar de kleur verschilt naargelang de geluidssterkte.
Pictogram aan de ingang
Inrichtingen die het plafond van 85 decibel in dB(A) respecteren – uitgedrukt als equivalent geluidsdrukniveau LAeq, 15minuten, glijdend – en de rustzones binnen de andere inrichtingen, mogen een groen pictogram gebruiken.
Inrichtingen met een maximaal geluidsniveau van 95 in dB(A) en 110 in dB(C) – uitgedrukt als equivalente geluidsdrukniveaus LAeq, 15 minuten, glijdend, en LCeq, 15 minuten, glijdend moeten een oranje pictogram kleven aan de ingang van de zaal of aan de toegang tot de inrichting.
In inrichtingen waar het toegelaten geluidsniveau mag oplopen tot 100 dB(A) en 115 dB(C) – in LAeq, 60 minuten, glijdend, en LCeq, 60 minuten, glijdend – is het pictogram paarskleurig.
In die 2 laatste types van inrichtingen moet bovendien een display staan waarop de geluidsniveaus getoond worden. Bij inrichtingen tot 100 dB(A) moet het display bovendien gekoppeld zijn aan een registreertoestel. De geluidsniveaus op de displays moeten zichtbaar zijn voor het publiek – hoe sterk of hoe zwak het omgevingslicht ook is – en moeten door de bezoekers ook als een akoestische weergave herkend worden.
Op affiches en tickets
De kleuren van de pictogrammen die aangeplakt worden aan de ingangen en toegangen tot de inrichtingen voor versterkt geluid, vinden we ook terug bij de pictogrammen die op de affiches en tickets moeten staan: groen voor maximum 85 decibel, oranje voor maximum 95 decibel, en paars voor maximum 100 decibel.
Referentiepersoon mét opleiding en attest
De max. 100 dB(A)-Inrichtingen moeten tot slot een referentiepersoon aanduiden die belast wordt met het opvolgen van de naleving van de wetgeving. Die persoon moet een professionele gehoortest afgelegd hebben en moet een opleiding inzake versterkt geluid gevolgd hebben.
Maar op dit ogenblik heeft Leefmilieu Brussel nog geen opleidingscursussen kunnen organiseren. Tot het instituut een eerste opleidingscyclus heeft georganiseerd, gaat Brussel er dan maar van uit dat de referentiepersoon de opleiding voor versterkt geluid zogezegd heeft gevolgd… Alleen op die wijze kan de hele geluidswetgeving op 21 februari aanstaande in werking treden, zoals gepland.
Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault verduidelijkt intussen dat de referentiepersoon om het jaar een nieuwe gehoortest moet laten uitvoeren door een neus-, keel- en oorarts. De arts moet minstens een toonaudiometrie uitvoeren die de frequenties tot 8.000 Hz test, en geeft daarvan een attest. De referentiepersoon moet dat attest op elk moment kunnen voorleggen aan de ambtenaren en politieagenten die toezicht houden op de geluidswetgeving.
Van toepassing:
Brussels gewest.
Vanaf 21 februari 2018 (art. 4).

Bron: Ministerieel besluit van 27 november 2017 tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen, BS 19 december 2017.

Extra informatie:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen, BS 21 februari 2017.
- “Versterkt geluid verspreiden : regels in Brussel”, Leefmilieu Brussel.