Een vraag? Een suggestie?
Tel.: 015 78 7600
Mail: klant.BE@wolterskluwer.com
Vul het formulier in

Interesse?

Wenst u volledige toegang tot wetgeving, rechtspraak, praktische commentaarteksten en nieuwsberichten op maat van politiediensten?Verkeersspecialist (nu -15% voor nieuwe abonnees)Verkeersspecialist is hét maandelijkse vakblad voor mobiliteitsprofessionals in Vlaanderen en Brussel. Neem nu een abonnement via de webshop en krijg 15% korting.

Verkeersvademecum 2019 (NIEUW)Het Verkeersvademecum is een zakboekje op maat van elke politiebeambte die verkeersovertredingen verbaliseert. In editie 2019 zijn alle wetswijzigingen verwerkt tot en met 1 december 2018. Er zijn o.a. wijzigingen inzake vervoer van goederen (massa), lading en ladingzekering, inning en consignatie (ladingzekering, technische eisen), rijbewijs (opleiding), OI graden, alcohol en drugs in het verkeer, kentekenplaten, schoolstraat. U kunt het boek meteen bestellen via de webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Zakboekje politiestatuut 2019 (NIEUW)Met het Zakboekje Politiestatuut 2019 hebt u duidelijke en volledige basisinformatie over het personeelsstatuut bij de politie. Daarnaast krijgt u een actueel antwoord op alle onduidelijkheden en vragen over dit statuut in volle evolutie. Deze editie is helemaal bijgewerkt tot en met 1 september 2018. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Interventiezakboekje 2019 (NIEUW)Het ‘Interventiezakboekje 2019’ bestaat uit 69 alfabetisch geordende fiches. Zij geven uitleg over de wettelijke en bestuurlijke aspecten van verschillende soorten interventies. Het hele boekje is geüpdatet en in vergelijking met editie 2018 is er een fiche toegevoegd over 'Bijzondere Opsporingsmethoden met betrekking tot ICT en afluisteren'. U kunt het boek meteen bestellen via onze webshop.

Een overzicht van alle politie-uitgaven van Wolters Kluwer vindt u hier.

Onmiddellijke aanhouding kan voortaan pas bij veroordeling tot effectieve celstraf van minstens 3 jaar

Nieuws - 12/01/2018
-
Auteur 
Laure Lemmens


Vanaf 21 januari 2018 moeten hoven en rechtbanken een beklaagde of beschuldigde tot een hoofdgevangenisstraf van 3 jaar of meer (zonder uitstel) veroordelen vooraleer ze de onmiddellijke aanhouding kunnen gelasten. Nu kan dat al bij veroordelingen tot een celstraf van een jaar (zonder uitstel). En dat blijkt in de praktijk niet altijd opportuun. Let wel: de drempel van 1 jaar blijft behouden voor veroordelingen wegens terroristische misdrijven of seksuele delicten.
Beveiligingsmaatregel
De onmiddellijke aanhouding is een beveiligingsmaatregel in het kader van de Wet Voorlopigde Hechtenis. Wanneer een beklaagde of beschuldigde vrij verschijnt op het ogenblik van de uitspraak van de rechtbank en hij veroordeeld wordt tot een hoofdgevangenisstraf van een jaar of tot een zwaardere straf, zonder uitstel, dan kan de rechter meteen na de uitspraak zijn onmiddellijke aanhouding bevelen. Tenminste voor zover dat werd gevorderd door het parket én voor zover het risico bestaan dat de betrokkene op de vlucht zal slaan en zich aan de strafuitvoering zal onttrekken.
De onmiddellijke aanhouding is dus een vorm van voorlopige hechtenis waarbij wordt overgegaan tot opsluiting van de beklaagden van wie de veroordeling is uitgesproken maar nog niet definitief is met als doel ontvluchting te voorkomen.
Niet opportuun
Wanneer de onmiddellijke aanhouding echter wordt bevolen bij erg korte straffen, dan is de procedure niet altijd geschikt. In de praktijk zal de betrokkene vaak maar een paar weken in de gevangenis te verblijven. Heel wat korte gevangenisstraffen worden bij verzet immers verlaagd of herleid tot een alternatieve straf (probatie, werkstraf), waardoor opsluiting niet meer hoeft. Toch hebben die enkele weken een niet te onderschatte impact op familiale, sociale en professionele omstandigheden. Iets wat de wetgever wil vermijden.
Drempel opgetrokken
De drempel wordt daarom opgetrokken. Voortaan moeten hoven en rechtbanken de beklaagde of beschuldigde veroordelen tot een hoofdgevangenisstraf van 3 jaar of meer (zonder uitstel) vooraleer ze de onmiddellijke aanhouding kunnen bevelen.
Maar let op: er zijn uitzonderingen. De wijziging geldt niet bij veroordelingen voor terroristische misdrijven en zedendelicten. Voor die laatste twee categorieën blijft de drempel dus een veroordeling tot één jaar gevangenisstraf zonder uitstel.
In werking: 21 januari 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron:  Wet van 21 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft, BS 11 januari 2018.